Sigorta Kapsamları
Yeni ikamet yasası çerçevesinde ikamet tezkeresi için başvuruda bulunan yabancılar için; Yabancı Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir. 11.04.2014 yılında yürürlüğe giren yasayla ikamet tezkeresine hangi sürelerde başvurulduğuna bakılmadan 1 yıllık sağlık sigortası poliçesinin ikamet başvuru evraklarıyla birlikte sunulması gerekmektedir. Yabancılar için sağlık sigortası kapsamı Hazine müsteşearlığı tarafından sigorta şirketlerine bildirilmiştir. Göç idaresi sadece bildirilen kapsama uygun sigorta poliçelerini kabul etmektedir. Yapılan sigorta poliçesinin kapsamı hem ayakta tedaviyi, hem de yatarak tedaviyi karşılamalı, bunun yanı sıra poliçe üzerinde; İş bu poliçe ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenmiş olan asgari teminatı karşılamaktadır, ibaresi yer almalıdır. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de
Sigorta Ücretleri
Sigorta Ücretleri Yabancı Sağlık Sigortası   SÜRE YAŞ ARASI ÜCRET CİNSİ 1 YIl (365 Gün) 0/17 Yaş 195,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 18/25 Yaş 145,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 26/30 Yaş 195,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 31/35 Yaş 200,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 36/40 Yaş 210,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 41/50 Yaş 280,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 46/50 Yaş 315,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 51/55 Yaş 400,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 56/60 Yaş 410,00 T.L.     E-İkamet | Göç İdaresi Müdürlükleri ikamet başvurularında zorunlu olarak yabancı ülke vatandaşlarından Yabancı Sağlık Sigortası istemektedir.