Sigorta Kapsamları
Yeni ikamet yasası çerçevesinde ikamet tezkeresi için başvuruda bulunan yabancılar için; Yabancı Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir. 11.04.2014 yılında yürürlüğe giren yasayla ikamet tezkeresine hangi sürelerde başvurulduğuna bakılmadan 1 yıllık sağlık sigortası poliçesinin ikamet başvuru evraklarıyla birlikte sunulması gerekmektedir. Yabancılar için sağlık sigortası kapsamı Hazine müsteşearlığı tarafından sigorta şirketlerine bildirilmiştir. Göç idaresi sadece bildirilen kapsama uygun sigorta poliçelerini kabul etmektedir. Yapılan sigorta poliçesinin kapsamı hem ayakta tedaviyi, hem de yatarak tedaviyi karşılamalı, bunun yanı sıra poliçe üzerinde; İş bu poliçe ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenmiş olan asgari teminatı karşılamaktadır, ibaresi yer almalıdır. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de
Sigorta Ücretleri
Sigorta Ücretleri Yabancı Sağlık Sigortası   SÜRE YAŞ ARASI ÜCRET CİNSİ 1 YIl (365 Gün) 0/17 Yaş 160,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 18/25 Yaş 150,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 26/30 Yaş 190,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 31/35 Yaş 205,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 36/40 Yaş 210,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 41/45 Yaş 310,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 46/50 Yaş 315,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 51/55 Yaş 440,00 T.L. 1 YIl (365 Gün) 56/60 Yaş 440,00 T.L. E-İkamet | Göç İdaresi Müdürlükleri ikamet başvurularında zorunlu olarak yabancı ülke vatandaşlarından Yabancı Sağlık Sigortası istemektedir. Temsilcimizle görüşebilir