Güvenlik Uygulamaları

Güvenlik uygulamalarımız; Kişisel veriler sistem üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarının usul ve esaslarına uygun olarak kullanılabilirve işlenebilir olması ile başlar. Türkiye Cumhhuriyeti yasalarına göre kişisel verilerin ‘’ hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygun, güncelleğin korunması ile devam eden süreçte verilerin muhafaza edilmesi ile gerçekleşir.

Kişisel verilerin kullanılması ancak kişilerin rızaları doğrultusunda işlenebilecektir. Kişisel verilerin açık bir şekilde başvuru sahiplerinin rızası olmadan aşağıdaki maddelerden en az bir tanesinin varlığı durumunda bu veriler işlenebilecektir.

  • Başvuru sahibinin kendi rızasını açıklayamayacak durumda olması halinde, kendisinin veya bir başkasının hayatının korunması için zorunlu olması halinde bu veriler işlenebilecektir.
  • Bir sözleşmenin olması veya söz ile beyan ederek verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde bu veriler işlenebilecektir.
  • Hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorunlu olduğu hallerde bu veriler işlenebilecektir.
  • Başvuru sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden kişisel veri sorumlularının meşru menfaatleri doğrultusunda işlenmesi zorunlu olduğu hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

Yabancı veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kökeni, dini, ırkı, siyasi bakışı, felsefi inancı, cinsel hayatı, sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti, biyometrik veriler özel nitelikli veriler olarak adlandırılmış ve bunların kullanılması Türk Ceza Kanununda yasak sayılmıştır. TRA. Pasaport veri güvenliği sistemi kişilerin durum tespiti, ceza soruşturmaları, dolandırıcılık önleme konularında önemli bir özgeçmişe sahip olup risk ve güvenlik yönetmeliğindeki ilişkileri tanımlamakta ustalık içerisindedir. Başvuru sahiplerinin vermiş olduğu biyometrik kimlik bilgilerinin güvenliği ve gizliliği yüksek önceliğe sahiptir. Bu kapsamda tüm hizmetlerimizin güvenliği fiziksel ve elekronik tedbirleri yüksek ölçüde ve en iyi şekilde yarine getirilerek yapılır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Şirketimize iletmiş olduğunuz veya şirketimizin usul ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile Biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Kuruluşumuz Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin sadece vize, ikamet başvuru süreci için kullanılacağını kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu verilerin başka kurum / kurumlarca paylaşılmayacağını da biz taahhüt etmiş oluruz.