Aile İkameti (Aile Birliğinin Sağlanması)
Türkiye’de Aile ikameti (aile oturum izni) başvurusunda, yabancı ülke vatandaşlarının Türk vatandaşı ile aile birliği kurması amaçlanmıştır. ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin. Yabancı eşe Eşin veya kendinin 18 yaşını doldurmamış çocuğuna Eşin veya kendisinin bakmakla yükümlü olduğu çocuğuna Türkiye Cumcuriyeti vatandaşının birden fazla eşi olması durumunda eşlerden sadece birine aile ikameti düzenlenebilecektir. Fakat, iki eşinden olma bütün çocuklarına aile ikameti düzenlecebilecektir. Çocukların velayeti olduğu 3.kişi yabancı ülke vatandaşının olması durumunda muvafakat (İzin Belgesi) başvuru esnasında zorunlu olacaktır. Kaç Yıllık Aile İkamet Alınabilmektedir? Her başvuru için 1 yıl, 2 yıl, maksimum 3 yıl isteğe
Turistik İkamet
Turistik ikamet  (ulusal vize) (D-Vize) ile Türkiye Cumhuriyetinde kalmak isteyen başvuru sahipleri için istenilen temel evrakların başında 2018 yılı itibari ile Adli Sicil Belgesi (Sabıka kaydı) ve Türkiye Cumhuriyetinde bulunduğu süre boyunca masraflarını ne şekilde karşılayacağı hususunda gerekli dökümanları ibraz etmeleri istenir.Türkiye Cumhuriyetine turistik bir vize veya vize muafiyeti ile giriş yapmış  yabancı ülke vatandaşlarının kısa dönem turistik ikamet başvuları hakkında detaylı ön bilgi edinmeleri önem arz etmektedir. ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin. KISA DÖNEM TURİSTİK ÇEŞİTLERİ Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar 1-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar;  Yabancıların bilimsel araştırma amacıyla
Öğrenci İkamet İzni
Türkiye Cumhuriyetinde E-İkamet öğrenci başvurusu talebinde bulunacak yabancı ülke vatandaşlarının e-ikamet randevu sistemi üzerinden randevu almaları ve gerekli dökümanları bulundukları İl Göç İdaresi ne teslim etmeleri zorunludur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyetinde öğrenci ikamet izni ile alakalı bilgiler yer almaktadır. ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin. İlk veya orta derecede öğrenim görüp aile ikamet izni bulunmayan yabancılar. (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancı uyruklu öğrenciler 18 yaşına kadar ikamet izni almalarına  gerek olmadan öğrenimine  devam edebilmektedir.Ancak ortaöğretim seviyesinde öğrenim görüp 18 yaşını doldurmuş olan yabancı uyruklu öğrenciler ikamet izni alması gereklidir.)
Uzun Dönem İkamet İzni
Uzun dönem ikamet izni yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 6458. sayılı 42nci ve 45inci maddelerinde düzenlenmiştir uzun dönem ikamet izni bu ikamet türüne başvurularda aranan en önemli kriter en az 8 yıl Türkiye Cumhuriyetinde ikamet edilmesi gereklidir. ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin. Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar: Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara düzenlenmiştir. AYRICA:İnsani ikamet izni sahiplerine, ikincil koruma statüsü sahiplerine, mültecilere, şartlı mültecilere ve geçici koruma sağlananlara; uzun dönem ikamet